EEC EEC elektrik ulaglary dükanda bolanyňyzda öýde, işde zarýad alyp biler.

EEC EEC elektrik ulaglary dükanda bolanyňyzda öýde, işde zarýad alyp biler.

EEC EEC elektrik ulaglary dükanda bolanyňyzda öýde, işde zarýad alyp biler.

EEC elektrik ulaglarynyň bir artykmaçlygy, köpler öýüni nirede bolsa-da, zarýad berip bilerler'öýüňiz ýa-da awtobus terminaly.Bu, EEC elektrik ulaglaryny merkezi ammara ýa-da howla yzygiderli gaýdyp gelýän ýük awtoulaglary we awtobus parklary üçin oňat çözgüt edýär.

 

Has köp EEC elektrik ulagy bazara çykdy we has giňden ulanylýar, täze zarýad beriş çözgütleri-söwda merkezlerinde, awtoulag duralgalarynda we iş ýerlerinde köpçülikleýin zarýad beriş ýerlerini goşmak bilen-öýde birmeňzeş ygtyýarsyz adamlar we kärhanalar üçin talap ediler.

 

Iş ýerinde ygtybarly zarýad almak, ikirjiňlenmän plug-gibrid awtoulag satyn almaga rugsat beriň,"Gözlegçi alym Ari Weinşteýn, “Earthjustice” adwokaty we arassa energiýa hünärmeni Sara Gersen bilen paýlaşdy.Weinşteýn, öýde töleg alyp bilmek üçin çäkli mümkinçilikleri bolan kärendeçi.

 

Elektrikli awtoulag sürmek mümkinçiligi't garaagely jaýy bolan adamlar bilen çäklenmeli,"Gersen düşündirýär.

 

Iş ýerinde zarýad bermek elektrikli awtoulaglara elýeterliligi demokratiýalaşdyrmagyň esasy elementidir we bu kynçylygy ýeňip geçmek üçin agressiw hereket etmeli.Elektrik enjamlarynyň uly roly bar."

图片 1


Iş wagty: Awgust-16-2022