3a433481b504b104add12077be2f4e6
fc582a33ff7b5c6ed8fe892f466a38d

hakdaus

“Shandong Yunlong Eco Technologies Co., Ltd.” Europeewropa EEC L1e-L7e gomologiýasyna laýyklykda täze energiýa elektrik awtoulaglaryny taslamakda we öndürmekde bagyşlanýar.EEC-iň tassyklamagy bilen, 2018-nji ýyldan başlap eksport işine başladyk: “lunlong E-awtoulaglar, Eko durmuşyňyzy elektrikleşdiriň” şygary bilen.

Koprak oka

yssyönüm

habarlarmaglumat

 • Elektrik kiçi ýük awtoulaglary - ammarlardan öýlere haryt getirmek - uly, arassa üýtgeşiklik döredip biler

  Awgust-30-2022

  Dizel we gaz awtoulaglary ýollarymyzda we awtoulag ýollarymyzdaky ulaglaryň diňe az bölegini emele getirýän bolsa-da, köp mukdarda howa we howanyň hapalanmagyny döredýär.Iň köp täsir eden jemgyýetlerde bu ýük awtoulaglary has agyr dem alyş we ýürek problemalary bolan dizel “ölüm zolaklaryny” döredýär.Daş-töwereginde ...

 • Elektrikli awtoulag batareýalaryny gyşda nädip saklamaly?

  Awgust-26-2022

  Gyşda elektrik ulaglaryna nädip zarýad bermeli?Şu 8 maslahaty ýadyňyzdan çykarmaň: 1. Zarýad beriş wagtynyň sanyny köpeltmek.Elektrik ulagyny ulananyňyzda, elektrik ulagynyň batareýasynda asla elektrik ýok bolsa, batareýany güýçlendirmäň.2. Yzygiderli zarýad berlende, batareýany dakyň ...

 • EEC EEC elektrik ulaglary dükanda bolanyňyzda öýde, işde zarýad alyp biler.

  Awgust-16-2022

  EEC elektrik ulaglarynyň bir artykmaçlygy, köpüsi öýi ýa-da awtobus terminaly bolsun, öýüni nirede bolsa-da güýçlendirip bolýar.Bu, EEC elektrik ulaglaryny merkezi ammara ýa-da howla yzygiderli gaýdyp gelýän ýük awtoulaglary we awtobus parklary üçin oňat çözgüt edýär.Has köp EEC elektrik v ...

Koprak oka