banner

önüm

 • EEC L2e elektrik kabinasy awtoulag-H1

  EEC L2e elektrik kabinasy awtoulag-H1

  EEC L2e Electric Cabin Car-H1, “Yunlong” kompaniýasy tarapyndan işlenip düzülen we öndürilen täze model.Garrylar üçin syýahat etmek gaty amatly.Howpsuz we amatly, sürüjilik tejribesi gowy, hapalanmaz we ýolda sürüjilik şahadatnamasyz ýolda ulanylyp bilner, bu bolsa syýahat üçin amatly.

  Positionerleşişi:Gysga aralyga sürmek we gündelik gatnaw üçin size aýlanyp bilýän, gündelik durmuşyňyzy ep-esli aňsatlaşdyrýan çeýe ulag görnüşini hödürleýär.

  Tölegiň şerti:T / T ýa-da L / C.

  Gaplamak & Adingüklemek:1 * 20GP üçin 5 birlik;1 * 40HQ üçin 14 birlik.

 • EEC L2e elektrik kabinasy Car-L1

  EEC L2e elektrik kabinasy Car-L1

  Howa seredip, içerde bir gün özüňizi terk etdiňizmi?Windel, ýagyş ýa-da şöhle saçmak bilen durmuşyňyzy doly garaşsyzlyk bilen ýaşamaga mümkinçilik berýän bir modeliň bardygyny göz öňüne getirip bilersiňizmi?Çygly we şemally bolsun ýa-da tomsuň yssy güni bolsun, poslamaýan kabina, öňünden aýdyp bolmajak howamyzdan size zerur goragdyr, dolandyryş panelindäki gyzdyryjy gyşyň ýakymly ýylydyr.

  Positionerleşişi:Tigirli tigirleriň köpüsinden tapawutlylykda, “Electric Tricycle-L1” ähli howa şertlerinde amatly we gurak ýapyk syýahat etmäge mümkinçilik berýär.Onda gaty çalt gyş günlerinde sizi ýyly saklamak üçin gyzdyryjy we aýdyň görünmek üçin ýel ekrany arassalaýjy enjamlar bar. Şeýle hem ultra ýumşak asma we sazlap boljak oturgyçlar bar, size rahat we rahat gezelenç kepillendirilip bilner.

  Töleg möhleti:T / T ýa-da L / C.

  Gaplamak we ýüklemek: 21 * 20GP üçin bölümler;9 * 1H 40HQ üçin birlik.

 • EEC L6e elektrik kabinasy Car-L2

  EEC L6e elektrik kabinasy Car-L2

  Ekologiýa taýdan arassa şäher ilaty elmydama howpsuz, çalt we täsirli ulag görnüşini gözleýär.EEC L6e gomologiýasy bilen öňdäki elektrik ýolagçy awtoulagynda bu ajaýyp 2 oturgyç bilen çözgüt tapdyk.Bu elektrik toguny nol goýberýän EEC elektrik awtoulagy, elbetde, Europeewropa şäherleriniň hataryna girip başlansoň başlaryny öwürer.

  Positionerleşişi:Gysga aralyga sürmek we gündelik gatnaw üçin size aýlanyp bilýän, gündelik durmuşyňyzy ep-esli aňsatlaşdyrýan çeýe ulag görnüşini hödürleýär.

  Tölegiň şerti:T / T ýa-da L / C.

  Gaplamak & Adingüklemek:1 * 20GP üçin 2 birlik;1 * 40HC üçin 8 birlik.

 • EEC L2e elektrik tigir-J3

  EEC L2e elektrik tigir-J3

  “Yunlong EEC L2e” elektrik tigir-J3, 2-3 adamy göterip bilýän, bir maşgalanyň daşary çykmak isleglerini netijeli kanagatlandyrýan ähli elektrikli tigir.Owadan görnüşi, oňat öndürijiligi we ýokary howpsuzlygy bar.Bir zarýadda 70-80 kilometre baryp bilýär we iň ýokary tizligi sagatda 45km.

  Positionerleşişi:Kiçijik awtoulag ýaly görünýär, ýöne ýokary derejeli, howpsuz we howa şertli kabinany özünde jemleýär, täsin platforma bu awtoulag sürmegine ulag we awtoulag duralgasyndaky kynçylyklardan gaça durmaga mümkinçilik berýär.

  Tölegiň şerti:T / T ýa-da L / C.

  Gaplamak we ýüklemek:1 * 20GP üçin 4 birlik;1 * 40HQ üçin 10 birlik.

 • EEC L6e elektrik kabinasy awtoulag-J4

  EEC L6e elektrik kabinasy awtoulag-J4

  EEC L6e Electric Cabin Car-J4, “Yunlong” kompaniýasy tarapyndan işlenip düzülen we öndürilen täze model.Garrylar üçin syýahat etmek gaty amatly.Howpsuz we amatly, sürüjilik tejribesi gowy, hapalanmaz we ýolda sürüjilik şahadatnamasyz ýolda ulanylyp bilner, bu bolsa syýahat üçin amatly.

  Positionerleşişi:Gysga aralyga sürmek we gündelik gatnaw üçin size aýlanyp bilýän, gündelik durmuşyňyzy ep-esli aňsatlaşdyrýan çeýe ulag görnüşini hödürleýär.

  Tölegiň şerti:T / T ýa-da L / C.

  Gaplamak we ýüklemek:1 * 20GP üçin 4 birlik;1 * 40HQ üçin 10 birlik.

 • EEC L2e elektrik tigir-Q1

  EEC L2e elektrik tigir-Q1

  “Yunlong EEC L2e Electric Tricycle-Q1”, motosikl ýaly çeýeligi, ýöne awtoulag ýaly howpsuzlygy bolan ähli üç tigirli konseptualdyr.Bu enjam rahatlyk we ygtybarlylyk bilen bezelendir, hapalanan zyňyndylary nol goýberip, çeýeligi bilen şäheri aýlanyp bilersiňiz.Busangyç ulaglaryna ideal alternatiwadyr.

  Positionerleşişi:Kiçijik awtoulag ýaly görünýär, ýöne ýokary derejeli, howpsuz we howa şertli kabinany özünde jemleýär, täsin platforma bu awtoulag sürmegine ulag we awtoulag duralgasyndaky kynçylyklardan gaça durmaga mümkinçilik berýär.

  Tölegiň şerti:T / T ýa-da L / C.

  Gaplamak we ýüklemek:1 * 20GP üçin 2 birlik;1 * 40HQ üçin 8 birlik.

 • EEC L6e elektrik kabinasy awtoulag-Q2

  EEC L6e elektrik kabinasy awtoulag-Q2

  Ekologiýa taýdan arassa şäher ilaty elmydama howpsuz, çalt we täsirli ulag görnüşini gözleýär.Webu ajaýyp täze bilen çözgüt tapdylarenergiýaelektrikEEC L6e gomologiýasy bolan kabinaly awtoulag.Bu ähli elektrik nol zyňyndylaryECewropa BileleşigiL6e elektrikli ulaglar, elbetde, Europeewropanyň şäherleriniň hataryna öwrülende başyny öwürer.

  Positionerleşişi:Gysga aralyga sürmek we gündelik gatnaw üçin size aýlanyp bilýän, gündelik durmuşyňyzy ep-esli aňsatlaşdyrýan çeýe ulag görnüşini hödürleýär.

  Tölegiň şerti:T / T.or L / C.

  Gaplamak & Adingüklemek:1 * 20GP üçin 2 birlik;81 * 40HQ üçin bölümler.

 • EEC L6e elektrik kabinasy awtoulag-X9

  EEC L6e elektrik kabinasy awtoulag-X9

  Ekologiýa taýdan arassa şäher ilaty elmydama howpsuz, çalt we täsirli ulag görnüşini gözleýär.Webu ajaýyp çözgüt tapdylarÖňde 2 oturgyçelektrikEEC L6e gomologiýasy bolan ýolagçy awtoulagy. Thisähli elektrik nol zyňylyşyECewropa Bileleşigi elektrikli awtoulagEuropeewropanyň şäherleriniň hataryna girensoň, elbetde başyny öwürer.

  Positionerleşişi:Gysga aralyk sürmek we gündelik gatnaw üçin, it size aýlanyp bilýän, gündelik durmuşyňyzy ep-esli aňsatlaşdyrýan çeýe ulag görnüşini hödürleýär.

  Tölegiň şerti:T./T.or L/C

 • EEC L7e elektrik ýolagçy awtoulag-pony

  EEC L7e elektrik ýolagçy awtoulag-pony

  “Yunlong” -yň elektrik ýolagçy awtoulagy “Pony”, EEC L7e tassyklamasy bilen, iň ýokary tizligi 90Km / sag-a ýetip biler, geň galdyryjy uly içki meýdany bolan kiçi awtoulag.2 öňdäki oturgyç ýa-da 4 oturgyç, arzan bahaly ygtybarly we arzan awtoulag gözleýänler üçin meşhur saýlama bolýar.Güýçli howpsuzlyk aýratynlyklary, ygtybarlylygy we pes tehniki hyzmaty, elýeterli we ygtybarly awtoulag gözleýän her bir adam üçin ajaýyp saýlawy edýär.

  Positionerleşişi:Gysga şäher gatnawlary üçin amatly maşgala üçin ikinji awtoulag.

  Tölegiň şerti:T./T.or L/C

  Gaplamak & Adingüklemek: 20GP üçin 2 birlik ,51 * 40HC , RoRo üçin bölümler

 • 5 gapy 4 oturgyç Elektrik ýolagçy awtoulag-bürünç

  5 gapy 4 oturgyç Elektrik ýolagçy awtoulag-bürünç

  “Yunlong” -yň 5 gapyly 4 orunlyk elektrik ýolagçy awtoulagy-Brumby, geň galdyryjy uly içki meýdany bolan kiçi awtoulag.Eýeçiligiň arzan bahasy, ygtybarly we arzan awtoulag gözleýänler üçin meşhur saýlama edýär.Güýçli howpsuzlyk aýratynlyklary, ygtybarlylygy we pes tehniki hyzmaty, elýeterli we ygtybarly awtoulag gözleýän her bir adam üçin ajaýyp saýlawy edýär.

 • EEC L6e elektrik ýük awtoulagy J3-C

  EEC L6e elektrik ýük awtoulagy J3-C

  Lunlong'selektrik ýük ulagyygtybarlylygy, önümçiligiň hili we funksional dizaýny ileri tutulýan ähli programmalar üçin ýörite döredildi.J3-C soňky mil çözgüdi üçin iň täze dizaýn.Bu elektrik enjamyisbu ugurdaky köp ýyllyk tejribäniň we synaglaryň netijesi.

  Positionerleşişi: Soňky bir kilometrlik çözgüt üçin logistika we ekologiýa taýdan arassa ýük paýlamak we daşamak üçin ideal çözgüt

  Tölegiň şerti:T./T.or L/C

  Gaplamak & Adingüklemek: 840HC üçin birlikler.

 • EEC L6e elektrik ýük awtoulag J4-C

  EEC L6e elektrik ýük awtoulag J4-C

  “Yunlong” -yň elektrik ýük ulagy ygtybarlylygy, önümçiligiň hili we funksional dizaýny ileri tutulýan ähli programmalar üçin ýörite döredildi.J4-C soňky mil çözgüdi üçin iň täze dizaýn.Bu elektrik peýdaly ulag, bu ugurdaky köp ýyllyk tejribäniň we synaglaryň netijesidir.

  Positionerleşişi: Soňky bir kilometrlik çözgüt üçin logistika we ekologiýa taýdan arassa ýük paýlamak we daşamak üçin ideal çözgüt

  Töleg şertleri: T / T ýa-da L / C.

  Gaplamak we ýüklemek: 40HC üçin 8 birlik.

12Indiki>>> Sahypa 1/2