EEC L2e elektrik tigir-Q1

önüm

EEC L2e elektrik tigir-Q1

“Yunlong EEC L2e Electric Tricycle-Q1”, motosikl ýaly çeýeligi, ýöne awtoulag ýaly howpsuzlygy bolan ähli üç tigirli konseptualdyr.Bu enjam rahatlyk we ygtybarlylyk bilen bezelendir, hapalanan zyňyndylary nol goýberip, çeýeligi bilen şäheri aýlanyp bilersiňiz.Busangyç ulaglaryna ideal alternatiwadyr.

Positionerleşişi:Kiçijik awtoulag ýaly görünýär, ýöne ýokary derejeli, howpsuz we howa şertli kabinany özünde jemleýär, täsin platforma bu awtoulag sürmegine ulag we awtoulag duralgasyndaky kynçylyklardan gaça durmaga mümkinçilik berýär.

Tölegiň şerti:T / T ýa-da L / C.

Gaplamak we ýüklemek:1 * 20GP üçin 2 birlik;1 * 40HQ üçin 8 birlik.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Awtoulag maglumatlary

1-nji sorag (1)

Positionerleşişi:Kiçijik awtoulag ýaly görünýär, ýöne ýokary derejeli, howpsuz we howa şertli kabinany özünde jemleýär, täsin platforma bu awtoulag sürmegine ulag we awtoulag duralgasyndaky kynçylyklardan gaça durmaga mümkinçilik berýär.

Tölegiň şerti:T / T ýa-da L / C.

Gaplamak we ýüklemek:1 * 20GP üçin 4 birlik;1 * 40HQ üçin 10 birlik.

1 tery Batareýa:60V58AH Gurşun-kislotaly batareýa, Uly batareýa kuwwaty, 80 km çydamlylyk aralygy, syýahat etmek aňsat.

2 、 Motor:1500W ýokary tizlikli hereketlendiriji, yzky tigirli awtoulaglaryň diferensial tizligi ýörelgesine esaslanyp, iň ýokary tizlik 45 km / sag, güýçli kuwwat we uly tork, dyrmaşma işini ep-esli gowulandyrdy.

3 ake Tormoz ulgamy:Dört tigirli disk tormozy we howpsuzlyk gulpy awtoulagyň süýşmezligini üpjün edýär.Gidrawlik şok siňdiriş çukurlary ep-esli süzýär .Güýçli şok siňdirişi dürli ýol bölümlerine aňsat uýgunlaşýar.

1-nji sorag (4)
1-nji sorag (6)

4 、 LED yşyklar:Doly yşyk dolandyryş ulgamy we öwrüm signallary, tormoz çyralary we yzky aýnalar bilen enjamlaşdyrylan, gijeki syýahatda has ygtybarly, ýokary ýagtylyk, uzak yşyklandyryş, has owadan, has köp energiýa tygşytlaýjy we has köp energiýa tygşytlaýjy.

5Dolandyryş paneli:Sürüjiniň yzygiderli öňe gitmegini üpjün etmek üçin awtoulagda ýokary kesgitli dolandyryş paneli we ýumşak yşyk we güýçli päsgelçiliklere garşy öndürijilik ulanylýar.

6 、 Şinalar:Galyň we giňeldilen vakuum tekerleri sürtülmäni we tutmagy ýokarlandyrýar safety howpsuzlygy we durnuklylygy ep-esli ýokarlandyrýar.

7 、 Plastiki örtük:Bütin awtoulagyň içki we daşky görnüşi yssyz we ýokary güýçli ýokary hilli ABS we pp in engineeringenerçilik plastmassalaryndan, daşky gurşawy goramak, howpsuz we berk.

8 Oturgyç:Deri ýumşak we amatly, arka burçuny sazlap bolýar we ergonomiki dizaýn oturgyjy has amatly edýär.

9 、 Içeri işler:kaşaň interýer, multimediýa, gyzdyryjy we merkezi gulp bilen enjamlaşdyryň, dürli islegleriňizi kanagatlandyrýar.

10 、 Gapy & Windows:Awtoulag derejeli elektrik gapylary we penjireleri we panoramik gün şöhlesi amatly we amatly, awtoulagyň howpsuzlygyny we möhürlenmegini ýokarlandyrýar.

1-nji sorag (8)
1-nji sorag (5)

11 、 Öňki penjire:3C kepillendirilen gyzgyn we laminirlenen aýna · Görüş effektini we howpsuzlyk öndürijiligini gowulandyrmak.

12Multimedia:Ulanyjy üçin has amatly we işlemek has aňsat bolan MP3 we tersine şekiller bilen enjamlaşdyrylan.

13Alýumin tigirler merkezi:Çalt ýylylygyň ýaýramagy, ýeňil agram, ýokary güýç, deformasiýa ýok, has ygtybarly.

14Çarçuwalar we şassi:GB Standard Steel-iň duzlama we fotostatting we poslama garşy bejergisi, stasionar we berkligi bilen ajaýyp sürüjilik duýgusyny üpjün etmek üçin.

1-nji sorag (2)
1-nji sorag (3)
1-nji sorag (9)

Önümleriň tehniki aýratynlyklary

EEC L2e Gomologiýa standart tehniki aýratynlyklary

No.ok.

Sazlama

Haryt

Q1

1

Parametr

L * W * H (mm)

2434 * 1255 * 1652mm

2

 

Tigir bazasy (mm)

1600

3

 

Maks.Tizlik (Km / sag)

25Km / sag we 30 Km / sag we 45 Km / sag

4

 

Maks.Aralyk (Km)

40-50

5

 

Potensial (adam)

1-3

6

 

Agramy çäklendiriň (Kg)

290

7

 

Minerüsti arassalamak (mm)

130

8

 

Rul tertibi

Orta rul

9

Kuwwat ulgamy

A / C Motor

1.5 Kw

10

 

Batareýa

60V / 58Ah gurşun-kislotaly batareýa

11

 

Zarýad beriş wagty

6-7 sag

12

 

Zarýad beriji

Akylly güýçlendiriji

13

Tormoz ulgamy

Görnüşi

Gidrawlik ulgamy

14

 

Öň tarapy

Disk

15

 

Yzky

Disk

16

Asma ulgamy

Öň tarapy

Garaşsyz togtadyş

17

 

Yzky

Toplumlaýyn arka ok

18

Tigir ulgamy

Şin

Öň tarapy: 130 / 60-13 Yzky: 135 / 70-12

19

 

Tigir Rim

Alýumin zynjyry

20

Funksiýa enjamy

Mutil-media

MP3 + Ters kamera + Bluetooth

21

 

Elektrik gyzdyryjy

60V 400W

22

 

Merkezi gulp

Şol sanda

23

 

Skylight

Şol sanda

24

 

Elektrik penjiresi

Awto derejesi

25

 

USB güýçlendiriji

Şol sanda

27

 

Duýduryş

Şol sanda

28

 

Howpsuzlyk kemeri

Sürüji we ýolagçy üçin 3 ballyk howpsuzlyk kemeri

30

 

Yzky aýna

Görkeziji çyralar bilen bukulyp bilner

31

 

Aýak ýassygy

Şol sanda

32

Hoşniýetlilik bilen belläň, ähli konfigurasiýa diňe EEC gomologiýasyna laýyklykda salgylanmagyňyz üçin.

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Harytkategoriýalary

    Mong pu çözgütlerini 5 ýyl bermäge üns beriň.